Aktuality

Katolícke noviny sa zhovárajú s benediktínom a vlogerom Michalom Kukučom

16.05.2018

Katolícke noviny sa zhovárajú s benediktínom a vlogerom Michalom Kukučom

Katolícke noviny prinášajú rozhovor s benediktínom Michalom Mária Kukučom, ktorý je v kresťanských kruhoch jedným z najznámejších vlogerov. Pod menom Mních s kamerou ukazuje život v kláštore, odpovedá na zvedavé otázky veriacich a príťažlivým spôsobom ohlasuje vieru v Krista.

Katolícke noviny si pripomínajú aj život a osobnosť kňaza Alexandra Šindelára. Zomrel násilnou smrťou v roku 1947. Zákerná ruka vraha zničila jeho život v čase, keď požehnal farský zvon sv. Antona Paduánskeho. Jeho príbeh spracoval knižne kňaz Stanislav Žlnay.

Rozprávajú sa s kňazom Jurajom Sedláčkom o odpustení. Silný človek vie odpustiť. Odpustením sa nemení minulosť, ale môže sa zmeniť budúcnosť každého človeka.

V ďalšej časti cyklu o základoch kresťanstva sa zameriavajú na Božie know-how. Ľudia si od nepamäti kládli otázky: Odkiaľ pochádzame? Kam ideme? Aký je náš pôvod? Aký je náš cieľ? Odkiaľ pochádza a kam smeruje všetko, čo jestvuje?

Približujú zákulisie kooperatív zberačov odpadkov v Brazílii. Okolo milióna obyvateľov Brazílie sa živí zberom a predajom odpadkov. Približne sedemstotisíc z nich býva v tých najnedôstojnejších podmienkach na smetiskách alebo v ich blízkosti, ostatní našli zázemie v kooperatívach.

V seriáli Čítame si Dostojevského nájdete úryvok z diela Fiodora Michajloviča Dostojevského Zápisky z mŕtveho domu.

Predstavujú zaujímavý medzinárodný projekt DofE, ktorý je určený pre mladých ľudí od štrnásť do dvadsaťštyri rokov. Keď sa povie dofáci, len málokto možno vie, o koho ide. Hovoria si tak mladí ľudia, ktorí sa rozhodli prekročiť svoje hranice a zapojili sa do programu DofE (Duke of Edinburgh) – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Napriek tomu, že na Slovensku je tento program ešte len v plienkach, z roka na rok sa teší väčšej popularite.