Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

25.02.2016

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

Marian Šuráb 

Deväťdňová pobožnosť nás pozýva meditovať nad Božím slovom a hľadať v ňom veľkosť Božieho milosrdenstva. Úryvky so Svätého písma aplikuje na osobnú situáciu každého z nás. Súčasťou novény, veľmi obľúbenej formy modlitby, sú Litánie k Božiemu milosrdenstvu

Brožovaná, 28 strán, 0,90 € 
Členovia SSV 0,77 €

 

Ukážka: 

Niet takej profesie alebo spoločenského postavenia, niet takého hriechu či zločinu, akéhokoľvek druhu by bol, ktorý by mohol vymazať z Božej pamäti a srdca jediné z jeho detí. „Boh pamätá“ vždy, nezabúda na nikoho z tých, čo stvoril. On je Otec, vždy v bdelom a láskyplnom očakávaní toho, že v srdci dieťaťa uzrie zrodiť sa túžbu po návrate domov. A keď zaregistruje túto túžbu, čo i len jednoducho naznačenú, častokrát aj takmer nevedomky, okamžite je pri ňom a svojím odpustením mu uľahčuje cestu obrátenia a návratu. 
Pozrime na Zacheja na strome: jeho gesto je smiešne,no je to gesto spásy. A ja ti hovorím: Ak máš ťarchu na svojom svedomí, ak sa hanbíš za množstvo vecí, ktoré si popáchal, zastav sa a nestrácaj hlavu. Pomysli na to, že ktosi ťa čaká, pretože nikdy na teba neprestal pamätať, a ten ktosi je tvoj Otec, je to Boh, ktorý ťa očakáva. Vyštveraj sa, ako to urobil Zachej, vylez na strom túžby po odpustení, a ja ťa ubezpečujem, že sa nesklameš. Ježiš je milosrdný a nikdy sa neunaví odpúšťať! Dobre si to zapamätaj, taký je Ježiš.

Kúpiť