Aktuality

V Trnave sa zišiel novozvolený Výbor SSV

16.05.2023

V Trnave sa zišiel novozvolený Výbor SSV

V Trnave sa 16. mája zišiel novozvolený Výbor Spolku svätého Vojtecha. Zasadnutie sa začalo svätou  omše v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, ktorú slávil predseda SSV Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy spolu s kňazmi členmi Výboru SSV. Predseda SSV privítal všetkých členov Výboru SSV. V príležitostnej homílii upriamil pozornosť na sv. Jána Nepomuckého, svätca dňa. Po skončení svätej omše nasledovala prezentácia členov Výboru SSV. 
Súčasťou programu bola v zmysle stanov voľba Predsedníctva. Za podpredsedu SSV bol opätovne zvolený Jozef Opatovský a do funkcie tajomníka Daniel Dian. Ďalšími členmi grémia sa stali Ivan Kňaze, riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku, Michaela Pobudová, predsedníčka občianskeho združenia Mareena a Miroslav Šidlo, vicerektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.  
Daniel Dian 
 

Členovia Výboru Spolku svätého Vojtecha vo volebnom období 2023 – 2027

Mons. Ján Kuboš, predseda, menovaný KBS; Martin Bošanský, delegovaný člen za Nitriansku diecézu; Štefan Bošnák, zvolený člen; Gabriel Brendza, delegovaný člen za Banskobystrickú diecézu; Peter Čerňanský, zvolený člen; Daniel Dian, zvolený člen; Peter Dosoudil, zvolený člen; Vladimír Farkaš, zvolený člen; Peter Gajdoš, zvolený člen; Aurel Halajčík, delegovaný člen za Košickú arcidiecézu; Ján Hudec, delegovaný člen za Bratislavskú arcidiecézu; Michal Chuda, delegovaný člen za Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR; Radoslav Kačur, zvolený člen; Ivan Kňaze, zvolený člen; František Kavecký, zvolený člen; Stanislav Kocúr, delegovaný člen za Rožňavskú diecézu; Jozef Opatovský, zvolený člen; Gabriel Paľa, delegovaný člen za gréckokatolícke eparchie; Michaela Pobudová, zvolená členka; Jozef Schwarz, delegovaný člen za Trnavskú arcidiecézu; Miroslav Šidlo, zvolený člen; Dušan Škrabek, delegovaný člen za Spišskú diecézu; Peter Štálnik, zvolený člen; Ivan Šulík, riaditeľ SSV; Michal Tichý, delegovaný člen za Žilinskú diecézu

Členovia Kontrolnej a rozhodcovskej komisie SSV vo volebnom období 2023 – 2027  

Ingrid Benčová, Juraj Čamaj, Veronika Danišová (predsedníčka), Daniela Dorušiaková, Gabriela Kluvancová