Aktuality

Pripomíname si 140 rokov od smrti Andreja Radlinského

26.04.2019

Pripomíname si 140 rokov od smrti Andreja Radlinského

Dňa 26. apríla 2019 si pripomíname 140 rokov od smrti aktívneho kňaza, jazykovedca a zakladateľa Spolku svätého Vojtecha Andreja Radlinského. 

Andrej Radlinský sa narodil 8. júla 1817 v Dolnom Kubíne. Bol spoluzakladateľom Matice slovenskej a po dlhoročnom úsilí založil v roku 1870 v Trnave Spolok svätého Vojtecha (SSV), ktorý nepretržite funguje dodnes a má okolo 88-tisíc členov. Ešte v roku 1849 založil Radlinský Katolícke noviny, ktorých vydávanie SSV neskôr prevzal a pod jeho vydavateľskou taktovkou vychádzajú dodnes. Napriek všestrannému nadaniu a mnohým dielam, ktoré Andrej Radlinský inicioval, sa mu počas života nedostalo veľa uznania; naopak, stal sa terčom útokov a nevďačnosti a nevraživosti zo strany najbližších spolupracovníkov. Svoju veľkosť prejavil aj tým, že sa utiahol do ústrania a venoval sa písaniu, vďaka čomu vzniklo jeho kľúčové dielo Nábožné výlevy. Zomrel vo veku 62 rokov na dôsledky mozgovej príhody v Kútoch, kde je aj pochovaný. 

Spolok svätého Vojtecha si pripomenul svojho zakladateľa v roku 2017 pri príležitosti dvojstého výročia jeho narodenia. Slovenská pošta vydala známku s portrétom Andreja Radlinského a na Trnavskej univerzite sa konalo vedecké sympózium o tomto významnom dejateľovi. Spolok svätého Vojtecha zároveň pripravil interaktívnu výstavu pre školy o Andrejovi Radlinskom, ktorá počas troch školských rokoch putovala po slovenských školách a v súčasnosti sa nachádza v Oravskej knižnici v Dolnom Kubíne, kde v júni vyvrcholí 65. ročník celoslovenskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.