Aktuality

Najnovšie Katolícke noviny zaostrujú na pôst

13.03.2019

Najnovšie Katolícke noviny zaostrujú na pôst

Najnovšie Katolícke noviny mapujú aj tragickú haváriu lietadla v Etiópii, pri ktorom zahynuli štyria Slováci. 

Rozprávajú sa s dominikánom Patrikom Petrom Vnučkom o askéze. „Pôst nezaškodí využiť aj pred dôležitými rozhodnutiami a udalosťami v živote,“ hovorí Patrik Peter Vnučko a dopĺňa: „Ešte možno spomenúť jeden význam pôstu, ktorý sa vyvinul najmä v mníšskom prostredí, kde pôst mal charakter vzpruhy. Pôst nie je niečo, čo nás oslabuje, ale naopak, posilňuje. V mníšskej tradícii sa pôst chápe ako posila v boji s pokušeniami tela a diabla.“

V rubrike Duchovná obnova vysvetľujú, prečo pôst zošľachťuje dušu i telo. Ľudia majú rozličné postoje k pôstu ako takému. Väčšinou ho považujú za prekonanú skutočnosť, patriacu do dávnej minulosti. Iní ho zasa ospevujú v mene očistnej kúry či zdravšieho spôsobu života.

Katolícke noviny sa zameriavajú na historické súvislosti vzniku Slovenského štátu. To, čo začalo ako požiadavka autonómnosti slovenskej časti v rámci spoločného štátu s Čechmi, sa pod vplyvom okolností, najmä nacistického nátlaku, vyvinulo do vyhlásenia samostatnosti. 

Odpovedajú na čitateľskú otázku, ako sa v Katolíckej cirkvi chápe prísaha. História spásy nám dosvedčuje, že Cirkev pokladala skladanie prísahy z oprávnených dôvodov za prijateľné. 

Približujú misie slovenských dobrovoľníkov v Albánsku, kde vedú rómske deti k vzdelaniu. Organizácia ADRA Albánsko realizuje v regióne Kruja na sever od Tirany niekoľko projektov, ktorých spoločným menovateľom sú doučovacie hodiny pre deti s poruchami učenia, a to najmä zo sociálne znevýhodnených rodín. Doučovanie prebieha na partnerských školách, ale aj v komunitnom centre pri rómskom osídlení v meste Fushe-Kruje.

V seriáli Pôstne putovanie za modlitbou nájdete úryvok z diela Svätého Jána z Kríža Ruženec.