Aktuality

Najnovšie Katolícke noviny sa zameriavajú na liturgický rok a jeho slávenia

08.01.2018

Najnovšie Katolícke noviny sa zameriavajú na liturgický rok a jeho slávenia

To, čo nazývame liturgický rok, je slávnostnou spomienkou na spásonosné Božie skutky v Ježišovi Kristovi. Mýlili by sme sa, ak by sme ho považovali za alternatívu občianskeho roku.

Prinášajú prehľad najdôležitejších okamihov v roku 2017 v živote Cirkvi vo svete a na Slovensku. Katolícka cirkev v roku 2017 oslávila 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime, žila zahraničnými cestami pápeža Františka do Fatimy, Egypta aj na Ďaleký východ. Slovensko sa dočkalo nového blahoslaveného, ktorým sa stal Titus Zeman SDB.

Približujú aj míľniky v ére 25 rokov Katolíckej cirkvi v samostatnej Slovenskej republike. „Slovenskú republiku prijímame v mene Cirkvi s vďakou a nádejou. S vďakou preto, že kým iné štáty vznikali za krutých bojov a prelievania krvi, slovenská samostatnosť vznikla v pokoji po rozvážnych a dôkladných vyjednávaniach so zodpovednými predstaviteľmi českého národa. Naša vďaka za tento pokojný vývoj patrí predovšetkým Bohu. Ale patrí aj tým, ktorí k tomuto pokojnému riešeniu akokoľvek prispeli“ - týmito slovami sa prihovorili slovenskí biskupi v pastierskom liste k Slávnosti Panny Márie Bohorodičky v roku 1993.

Zameriavajú sa na to, čo by malo byť pre veriaceho človeka stredobodom jeho vesmíru. Staroveký a stredoveký človek s úžasom hľadel prevažne na svet okolo seba. Moderný človek zatiaľ svoju pozornosť upriamuje na seba; istotu hľadá sám v sebe. V modernom myslení sa tak všetko točí okolo človeka, ktorý sám zo seba urobil stredobod vesmíru. V astronómii je zbytočné hľadať stred vesmíru. Je však rovnako zbytočné, aby človek aj v sebe samom, vo svojej duši hľadal akýsi stredobod?

Rozprávajú sa s biskupom Adigratskej eparchie v Etiópii. Biskup Abune Tesfaselassie Medhin Fessuh zavítal v decembri 2017 na Slovensko. Počas jedenástich dní navštívil štyri slávnostné liturgie spojené s vyslaním koledníkov Dobrej noviny v Michalovciach, Prešove, Trnave a Nitre, kde sa stretol s vyše 1 100 koledníkmi z takmer 40 farností. Adigratská eparchia spolupracuje s koledníckou akciou Dobrá novina od roku 2011.

Prinášajú rozhovor so Slovákom Jeanom-Danielom, ktorý vlani zložil večné sľuby v komunite Taizé. V roku 1940 brat Roger Schütz založil v malej dedinke v burgundskom Francúzsku komunitu, ktorá sa živým ekumenizmom usiluje o zmierenie kresťanov. Mladým, ktorí prichádzajú medzi bratov v Taizé, pomáha nájsť skúsenosť života podľa evanjelia v pestrej diverzite.

Predstavujú zaujímavosť, ktorou je lego postavička slúžiaca svätú omšu. Obľúbená dánska stavebnica už desiatky rokov ponúka zábavu pre celú rodinu, pri ktorej sa zároveň človek niečo naučí a rozvíja svoju kreatívnosť. Donedávna však chýbala edícia tejto stavebnice, ktorá by priniesla nejakú katolícku tému. To už však vďaka iniciatíve jedného minnesotského páru neplatí.

Zameriavajú sa na kresťanské a morálne hodnoty v animovanej rozprávke Walta Disneyho Snehulienka. Ikonická disneyovka vytvorila atmosférický svet a definovala boj dobra proti zlu v spoločnosti produkujúcej najúspešnejšie animované snímky v dejinách filmu. Jeden z najpopulárnejších príbehov Walta Disneyho je aj po uplynutí osemdesiatich rokov stále objavný.

V seriáli Čítame si počas zimných večerov nájdete úryvok z diela Janka Čajaka Zrná.

Katolícke noviny predlžujú do 15. januára 2018 veľkú predplatiteľskú súťaž, ktorej hlavnou cenou je osobný automobil a ďalších štyridsaťdeväť hodnotných cien. Noví predplatitelia dostanú navyše ako darček audioknihu Rozvod.

Katolícke noviny vám želajú požehnaný, pokojný a milostiplný rok 2018.