Aktuality

Pred 145 rokmi bol založený Spolok svätého Vojtecha

15.09.2015

Pred 145 rokmi bol založený Spolok svätého Vojtecha

Štrnásteho septembra sme si pripomenuli 145 rokov od založenia Spolku svätého Vojtecha, najväčšieho a najstaršieho združenia katolíkov na Slovensku. Spolok svätého Vojtecha momentálne združuje 95 710 členov, a to nielen na Slovensku a v iných krajinách Európy, ale aj v Kanade a Spojených štátoch amerických.

Spolok svätého Vojtecha (SSV) založil v roku 1870 katolícky kňaz a jazykovedec Andrej Radlinský s cieľom šíriť vzdelanosť, prehlbovať náboženský život a oživovať myšlienku národného povedomia Slovákov. Spolok svätého Vojtecha hneď po svojom vzniku prevzal vydávanie týždenníka Katolícke noviny (založené v roku 1849), vydával knihy a školské učebnice, čím sa usiloval podporovať vzdelanosť širokých vrstiev obyvateľov. Hoci v roku 1953 musela byť takmer štvrťmiliónová členská základňa zrušená, v roku 1990 bolo členstvo obnovené a zapojili sa doň desaťtisíce ľudí.

Členovia SSV získavajú každý rok členskú publikáciu, DVD s filmom a kalendár Pútnik svätovojtešský. Tento rok sa môžu tešiť na román Jozefa Repka Prebúdzanie obra, ktorý približuje životné osudy Štefana Moyzesa a na film  poľského režiséra Krzysztofa Zanussiho Život za život, zachytávajúci okolnosti, za akých obetoval svoj život v koncentračnom tábore sv. Maximilán Kolbe. Nosnou témou Pútnika svätovojtešského je téma Božieho milosrdenstva.

V súčasnosti patrí SSV k najväčším katolíckym vydavateľom na Slovensku. Z poverenia Konferencie biskupov Slovenska vydáva liturgické knihy, oficiálne dokumenty Katolíckej cirkvi a Bibliu. V najbližšom čase vyjde v novej grafickej úprave v poradí už 76. vydanie Jednotného katolíckeho spevníka, ktorý patrí medzí najdôležitejšie publikácie SSV.