Aktuality

Prežite Vianoce s Katolíckymi novinami

16.01.2018

Prežite Vianoce s Katolíckymi novinami

Redakcia týždenníka Katolícke noviny pripravila pre svojich čitateľov štedré vianočné dvojčíslo. Okrem 64 bohato zaplnených strán na 64 stranách prinášajú samostatnú 24-stranovú magazínovú prílohu Vianoce a nástenný kalendár na rok 2018. 

Sviatočné vydanie prináša viacero duchovných tém. Zameriava sa na Slovo, ktoré sa stalo Láskou. Ježiš je, podľa ľudských kritérií, dieťa jednoduchých rodičov. Okrem toho, Jozef a Mária ešte pred jeho narodením putovali cez celú krajinu, lebo najvyšší vladár Ríma – cisár Augustus – nariadil vyhotoviť zoznam daňovníkov, ktorý potreboval pre svoju vládu. Tu sa nebral ohľad na nejakú matku, ktorá nosila pod srdcom dieťa. O jeho narodení sa však nemohlo mlčať. Preto aj tohto roku z vianočného evanjelia zaznieva: „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1, 14). Venuje sa osobnosti svätého Jozefa ako spravodlivého manžela a otca. Keď porovnávame rozprávania o Ježišovom narodení a detstve v evanjeliách podľa Matúša a Lukáša, vidíme mnoho rozdielov. Jedným z najhlavnejších je ich zameranie na postavy Jozefa a Márie. Musíme však uznať, že Jozefova pozícia je v pozadí. Práve táto trochu pozabudnutá postava však v sebe skrýva zaujímavý potenciál. Približuje, ako slávia Narodenie Pána pápeži. Položili ste si niekedy zvedavú otázku: Ako trávia Vianoce pápeži? Nájsť na ňu odpoveď nie je úplne jednoduché. Navonok to vyzerá, že všetci ich slávia rovnako, ale v súkromí sa rozdiely predsa nájdu.

Katolícke noviny pripomínajú 40. výročie zriadenia samostatnej slovenskej cirkevnej provincie. Dávna túžba slovenských katolíkov sa však nerodila ľahko. Dňa 30. decembra 1977, teda presne pred štyridsiatimi rokmi, vydal pápež Pavol VI. dva dokumenty, ktoré sa nezmazateľne zapísali do slovenských dejín: apoštolské konštitúcie Qui divino a Praescriptionum sacrosancti, ktorými zriadil samostatnú Trnavskú arcidiecézu a povýšil ju na metropolitné sídlo pre celé Slovensko. Ponúkajú sviatočný rozhovor s banskobystrickým biskupom Mariánom Chovancom. Túžbu stať sa kňazom v sebe objavil ako päťročný. Z kňazského seminára ho vylúčili pre protestnú hladovku. Roky pracoval po boku veľkého muža, kardinála Jána Chryzostoma Korca. Od roku 2012 vedie Banskobystrickú diecézu ako šestnásty diecézny biskup. Za biskupské heslo si zvolil výrok apoštola Pavla: Omnia impendam pro animabus vestris – Všetko vydám za vaše duše.

Nahliadajú do ateliéru ilustrátora Martina Kellenbergera, ktorý pre sviatočné dvojčíslo Katolíckych novín vytvoril titulnú ilustráciu Slovenský betlehem. Rozprávajú sa tiež s hercom Dušanom Jamrichom, ktorý nahovoril tento rok najnovšiu audioknihu Spolku svätého Vojtecha – román Rozvod od Pierra Mauricea. S hercom sa Katolícke noviny stretli pred Vianocami a porozprávali o tom, ako sa mu audiokniha nahrávala.

Cez rozprávanie šéfredaktora Igora Hanka približujú, ako vyzerajú Vianoce v talianskom meste Urbania, ktoré počas týchto sviatkov ožíva aj slávnosťou Befany.

Zameriavajú sa na selanku Jána Hollého, ktorú nazval Spasitel. Hollého prvoradým záujmom bolo jednak posilniť národné sebavedomie a vlastne sebauvedomenie Slovákov, čo sa mu vynikajúco podarilo prostredníctvom spomínaných eposov. Ich náprotivkom sú selanky o jednoduchom a každodennom živote pastierov. Sú to spevy úprimnej radosti, vrúcneho citu, ľahkosti a prirodzenosti. Hexametre Hollého selaniek sú tými najkrajšími a najusporiadanejšími hriadkami, ako to pomenoval básnik Viliam Turčány.

Predstavujú činnosť občianskeho združenia Mareena. Predstavte si Vianoce v neznámej krajine, ktorej jazyku ani kultúre nerozumiete. O čo vzácnejší sú v tej chvíli ľudia, ktorí o vás prejavia záujem a prijmú vás takých, akí ste. Pre dve stovky utečencov na Slovensku chce byť takýmto bezpečím práve občianske združenie Mareena.

Okrem toho ponúkajú aj recepty na sladké i slané sviatočné dobroty od redaktorov Katolíckych novín; dvojstranu venovanú detským čitateľom aj krížovky.

Katolícke noviny vám želajú požehnané, pokojné a milostiplné sviatočné dni.